Tacfarinas

Tacfarinas, numidische vrijbuiter en rebel tegen Rome (17-24). T. diende aanvankelijk in de romeinse hulptroepen, waaruit hij echter deserteerde om daarna op roverspad te gaan. Met troepen uit de Musulamii en andere stammen, die hij op romeinse wijze organiseerde, zette hij een gevaarlijke opstand tegen Rome op touw. Ondanks een reeks van nederlagen tegen drie consuls wist hij toch geruime tijd zijn plunderingen voort te zetten. Tenslotte echter liep de 'afrikaanse Arminius' bij Auzea in een door Dolabella, die door Ptolemaeus van Mauretanië gesteund werd, opgezette val, waarbij hij de dood vond (24).


Lit. Tacitus, Annales 2,52; 3,20v, 73v; 4,23-25. - A. Stein (PRE 4A, 1985-1987). - R. Syme, T., the Musulamii and Thubursicu (Studies in Honor of A. Ch. Johnson, Princeton 1951, 113-130). A. Deman, Die Ausbeutung Nordafrikas durch Rom und ihre Folgen (Jahrbuch für Wirtschaftsgeschichte 1968, 3, 341-353). M. Rachet, Rome et les Berbères. Un problème militaire d'Auguste à Dioclétien (Bruxelles 970). [A. J. Janssen]


Lijst van Namen