Tiberius Iulius Alexander


Tiberius Iulius Alexander stamde uit een rijke joodse familie in Alexandrië en was een neef van Philo van Alexandrië, die zijn Περὶ προνοίας aan hem opdroeg. Dank zij de vriendschap van zijn vader met keizer Claudius kwam hij, na het jodendom vaarwel gezegd te hebben, te Rome, waar hij een equestrale loopbaan begon, tot groot aanzien. Als procurator van Judaea (45-48) liet hij de de zonen van Judas de Galileeër terechtstellen. In 63 diende hij onder Corbulo als stafofficier in de oorlog tegen de Parthen in Armenië. Van 66 tot 69 was hij prefect van Egypte, waar hij een joodse opstand in Alexandrië dempte. Op 1 juli 69 liet hij als eerste zijn troepen trouw zweren aan Vespasianus; zo kwam hij ook bij het nieuwe keizerhuis hoog in de gunst. Zijn pogingen om als stafofficier van Titus bij het beleg van Jeruzalem de tempel te redden bleven zonder succes.


Lit. A. Stein PRE 10, 153-157). - V. Burr, T. Iulius Alexander (Bonn 1955). G.Chalon, L'édit de T. Julius Alexander. Étude historique et exégétique (Olten 1964). [A.J. Janssen]Keizers Rome Lijst van Namen