Volusianus


Volusianus, romeins keizer van 251 tot 253. Gaius Vibius Afidius Gallus Veldumnianus Volusianus was een ca. 230 nC te Perusia geboren zoon van Trebonianus Gallus, met wie hij in Moesia tegen de Goten streed. Na Decius' dood (251) werd hij door zijn keizer geworden vader tot Caesar en nog in 251 tot Augustus verheven en door de senaat erkend.

Hij was princeps iuventutis, pontifex maximus en consul in 252 en 253. In dat jaar echter proclameerden de legioenen in Moesia Aemilianus tot keizer. Nadat deze Italië binnengerukt was, werd V. samen met zijn vader bij Interamna door zijn soldaten omgebracht.


Lit. R. Hanslik (PRE 8A, 1996 v). - H. Mattingly/E. A. Sydenham/ C. H. V. Sutherland, The Roman Imperial Coinage 4, 3 (London 1949) 173-189. J. Balty, Trébonien Galle et Volusien (Eikones, Bern 1980, 49-56). [A. J. Janssen]Keizers Rome Lijst van Namen