Crassus

(1) Publius Licinius Crassus (ca. 86-53), jongste van de beide zonen van Crassus, diende in Gallië onder Caesar als praefectus equitum (58), later als legaat. Als zodanig onderwierp hij in 57 de gallische stammen langs de oceaankust en in 56 de Aquitaniërs. In 55 vC keerde C. terug naar Rome en huwde Cornelia, een dochter van Quintus Caecilius Metellus Scipio en de latere vijfde echtgenote van Pompeius. Najaar 54 begaf hij zich met 1000 gallische ruiters naar zijn vader in Syrië. In de slag bij Carrhae commandeerde hij de rechtervleugel, streed zeer dapper en liet zich, toen de situatie hopeloos bleek, door een van zijn officieren doden.


Lit. F. Münzer (PRE 13, 291-294).


(2) Marcus Licinius Crassus, geboren ca. 64 vC als zoon van de oudste zoon van de drieman Crassus en Caecilia Metella. Nadat hij in de burgeroorlog aanvankelijk de partij van Sextus Pompeius gekozen had, sloot hij zich in 36 bij Marcus Antonius aan en ging kort voor Actium (31) over naar Octavianus.

Na zijn consulaat (30) voerde hij als proconsul van Macedonia in 29 en 28 met succes oorlog tegen een aantal Balkanvolkeren; hij doodde eigenhandig de koning van de Bastarnae, maar Octavianus stond hem niet toe de spolia opima naar de tempel van Jupiter Feretrius te brengen. Van zijn verdere levensloop is ons niets bekend.


Lit. E. Groag (PRE 13, 270-285). [Nuchelmans]


Lijst van Namen