Gellius

Gellius, twee personen uit de republikeinse tijd:

(1) Lucius Gellius Poplicola (ca. 135-ca. 55), aediel ca. 96, praetor in 94, consul in 72, censor in 70 vC, van 67 tot 65 legaat van Pompeius in de oorlog tegen de zeerovers. Als consul leed G. een nederlaag tegen de opstandige slaaf Spartacus; als censor trad hij zeer streng op en verwijderde niet minder dan 64 senatoren uit de senaat. In 63 steunde hij Cicero tegen de Catilinariërs, in 59 verzette hij zich tegen Caesars akkerwetten.


Lit. F. Münzer (PRE 7, 1001-1003).


(2) Lucius Gellius Poplicola (ca. 80-ca. 30 vC), zoon van vorige Gellius. Hij leidde in zijn jeugd een losbandig leven en behoorde tot de kring van Publius Clodius Pulcher; hij zou echtbreuk hebben gepleegd met de tweede echtgenote van zijn vader, en wordt door de dichter Catullus (carmina 74, 88, 89, 90, 91) gehekeld wegens bloedschande. G. was consul in 36 vC en commandeerde in de slag bij Actium (31) een vleugel van Antonius' vloot.


Lit. F. Münzer (PRE 7, 1003-1005). [Nuchelmans]


Lijst van Namen