De Roof van de Sabijnse Maagden

Toen de stad was gesticht, moest ze nog bewoners hebben: Romulus verzamelde de herders van de omliggende gebieden, maar vrouwen ontbraken. Wat moesten ze doen?
Zij vonden er wat op: zij organiseerden een feest, waarop zij de Sabijnen met vrouwen en dochters uitnodigden.
Terwijl feest werd gevierd met zang en dans, grepen de Romeinse mannen op een afgesproken teken de Sabijnse vrouwen en joegen, gewapend met dolken, de mannen op de vlucht.
Dezen keerden na enige tijd terug, geleid door Titus Tatius, koning van de Sabijnse tribus van de Curites, met de bedoeling hun vrouwen te bevrijden en de hun aangedane belediging te wreken.
Een meisje, Tarpeia, opende voor hen een poort van de stad: zij was langs een steil pad van het Capitool naar beneden gegaan naar een bron en toen door een Sabijn gezien, die met haar in gesprek raakte; zij vond het op het Capitool vervelend en wilde weg; de Sabijn beloofde haar dat als zij hen hielp; dat wilde ze als ze de armband aan de linkerarm van de Sabijnen kreeg. Hij beloofde haar alles te geven wat de Sabijnen aan hun arm hadden, maar na het openen van de poort boette zij onmiddellijk voor haar daad met een vreselijke dood: zij werd bedolven onder de schilden van de Sabijnen; de latere generaties gaven haar naam aan de Tarpeïsche rots op het Capitool; hier werd gewoonlijk de ter dood veroordeelden vanaf geworpen.
Toen de Sabijnen in Rome waren doorgedrongen, wierpen zij zich op hun vijanden; maar meteen na het begin van het gevecht kwamen de vrouwen tussenbeide en stelden een wapenstiltstand voor: veel meisjes waren al gesteld op hun Romeinse echtgenoten en konden het gezicht niet verdragen van die bloedige slag waarin hun vaders en hun echtgenoten waren betrokken.
Het voorval had zo een vredige afloop: Romulus en Titus Tatius regeerden gemeenschappelijk over de stad; de Sabijnen en de Romeinen werden een volk.
Van de naam van de tribus van Titus Tatius, die van de Curites (inwoners van Cures), werd de plechtige benaming van de Romeinen afgeleid, de Quirites.


Vorige  Index  Volgende