Orgetorix

Orgetorix, rijke en machtige Helvetiër die, onder meer gedreven door het verlangen naar de alleenheerschappij, in 61 vC zijn stamgenoten wist te doen besluiten om Zwitserland te verlaten en in het zuidwesten van Gallië nieuwe woonplaatsen te zoeken.

Om een ongehinderde doortocht door Oost-Gallië te verkrijgen sloot hij verdragen met de Sequaan Casticus en de Haeduër Dumnorix, aan wie hij zijn steun bij het verwezenlijken van hun machtsaspiraties beloofde. Door de Helvetiërs, die zijn streven doorzagen, wegens hoogverraad aangeklaagd, wist hij zich door een grote menigte partijgangers en horigen op de been te brengen aan de berechting te onttrekken. Kort daarop overleed O., misschien door zelfmoord. Toen de Helvetiërs twee jaar later, in 58 vC, het eenmaal genomen besluit ten uitvoer brachten en hun land verlieten, werden ze door Caesar verslagen.


Lit. Caesar, De bello Gallico 1, 2-4. [Nuchelmans]


Lijst van Namen