Servius Tullius

Servius Tullius, de voorlaatste koning van Rome (578-535 vC?), geldt als een historische figuur. Hij was van romeinse of latijnse afkomst. Zijn moeder zou slavin, zijn vader vorst Tullius van Comiculum geweest zijn.

De maatregelen van S.T. lagen vooral op binnenlands terrein. Hij legde het pomerium uit en trok Quirinalis, Viminalis en een deel van de Esquilinus binnen het stadsgebied. Van hem zou de indeling van het stadsgebied in 4. van het land in 26 tribus stammen. De burgers deelde hij op grond van hun vermogen in centuriae in. Van de tempels die op zijn naam staan, was die van Diana op de Aventijn wel de voornaamste; deze diende als bewaarplaats voor het verdrag tussen Rome en de latijnse liga en was een asielpjaats voor slaven. Tempels van Fors, Luna. de Mater Matuta en die van Fortuna op het Forum Boarium worden eveneens aan hem toegeschreven, evenals de instelling van de Compitalia (Lares) en de Nundinae. S.T. kwam ten val, toen zijn dochter Tullia samen met Tarquinius Superbus, met wie zij later huwde. diens gemalin en haar eigen man ombracht.


Lit. W. Hoffmann (PRE 7A, 804-820). - H. Last, The Servian Reforms (JRS 35, 1945, 30-48). E. Friezer, De ordening van S.T. (Rex) (Diss. Amsterdam, 's-Gravenhage 1957). A. D. Momigliano. Terzo contributo alla Storia degli studi classici e de mondo antico (Rome 1966) 545-695 Les origines de la république romame (Entretiens sur l'antiquité classique 13, Vandoeuvres/Genève 1967). E. Gjerstad, The Aventine Sanctuary of Diana (Acta archaeologica 41, 1970, 99-107). R. T. Ridley, The Enigma of S.T. (Klio 57, 1975, 147-177). R. Thomsen, King S.T. A historical synthesis (Kopenhagen 1980). R. Thomsen, King S.T. A historical synthesis (Kopenhagen 1980). [A. J. Janssen]


Rome Lijst van Namen