Tarpeia

Tarpeia, romeinse sagefiguur. De overlevering over haar is vol tegenstrijdigheden. Als dochter van de Romein Spurius Tarpeius, die onder Romulus commandant was van het Capitool, volgens anderen echter van de Sabijn Tatius, zou zij in de strijd tussen Romeinen en Sabijnen uit liefde of als een krijgslist de stadspoort voor de laatsten geopend hebben. Als beloning zou zij met Tatius trouwen of ontvangen wat de Sabijnen aan hun linker arm droegen. In plaats van haar hun kostbare armbanden te geven bedolven dezen T. echter onder hun schilden en doodden haar. Op haar graf werden later offers gebracht; haar beeld stond te Rome in een tempel van Juppiter Stator.


Lit. O. Höfer (Roscher 5, 111-116). W. Mielentz (PRE 4A, 2332-2341). G. Becatti (EAA 7, 619). - A. H. Krappe, Die Sage von der T. (Rheinisches Museum 78, 1929, 249-267). G. DumCzil, T. Essais de philologie comparative indo-européenne (Paris 1947). L. Gansiniec, T. (Acta Societatis Archaeologorum Polonorum 1949). U. Hetmer, Andromeda und T. (Meisenheim Hain 1963). [A.J. Janssen]


Lijst van Namen