Triarii

Triarii. De infanterie van een romeins legioen was verdeeld in hastati, principes en triarii, die oorspronkelijk, verschillend bewapend en opgesteld, ook op verschillende wijzen aangewend werden. Elk legioen telde 10 manipels van 60, sinds de legerhervorming van Marius 200 t. De manipels der t. bestonden aanvankelijk uit de oudste soldaten en vormden de derde linie. Sinds de tweede punische oorlog werd met de ontwikkeling van de romeinse krijgskunde het verschil tussen hastati, principes en t. steeds geringer. Toen bij de legerhervorming van Marius het onderscheid geheel verdween, bleef de naam t. alleen als organisatorische term in gebruik en om een rangenverschil tussen de centuriones aan te geven.


Lit. F. Lammert (PRE 6A, 2384-2391). [Nuchelmans]

Register