Vorige Kaart van Rome Rome Volgende

Porta Maggiore

De plaats waar deze poort staat, was in de oudheid al een ingewikkeld knooppunt: de Via Labicana en de Via Praenestina komen daar samen bij een aantal aquaducten, nl. de Anio Vetus, gebouwd in 272 vC die daar onder de grond liep, de aqua Marcia uit 144 vC, de aqua Tepula uit 125 vC, de aqua Iulia uit 33 vC en later ook nog de aqua Claudia en Anio Novus die beide begonnen zijn door Caligula in 38 nC en voltooid door Claudius in 52 nC. De laatste twee lopen over de bogen van de porta Maggiore heen. Deze poort is pas bij de bouw van de muur van Aurelianus een poort geworden; daarvoor was hij alleen een aquaduct. Bovenaan is een inscriptie te lezen:

TI CLAVDIVS DRVSI F.CAISAR AVGVSTVS GERMANICVS PONTIF(EX) MAX(IMVS)
TRIBVNICIA POTESTATE XII COS V IMPERATOR XXVII PATER PATRIAE
AQVAS CLAVDIAM EX FONTIBVS QVI VOCABANTVR CAERVLEVS ET CVRTIVS A MILLIARIO XXXXV
ITEM ANIENEM NOVAM A MILLIAR. LXII SVA IMPENSA IN URBEM PERDVCENDAS

Tiberius Claudius, zoon van Drusus, Caesar Augustus Germanicus Pontifex Maximus heeft toen hij voor de 12e keer tribunus (plebis) was, voor de 5e keer consul, voor de 27e keer imperator, vader des vaderlands, de Aqua Claudia uit de bronnen die Caeruleus en Curtius werden genoemd, vanaf de 45e mijlsteen en eveneens de Anio Nova vanaf de 62e mijlsteen op zijn eigen kosten naar de stad laten trekken.

Voor de poort staat het grafmonument voor bakker Eurysaces, dat in ca. 30 vC werd opgericht, bijna 80 jaar voordat het aquaduct werd gebouwd (op de foto in de linker doorgang).


Vorige Kaart van Rome Rome Volgende