Sint Pieter in Rome
mozaïek-inscripties met Nederlandse vertaling


Op de architraven in de Sint Pieter in Rome zijn de volgende inscripties te vinden.

Schip rechts
QUODCUMQUE LIGAVERIS SUPER TERRAM ERIT LIGATUM ET IN COELIS ET QUODCUMQUE SOLVERIS SUPER TERRAM ERIT SOLUTUM ET IN COELIS
Wat jij bindt op aarde, zal ook in de hemelen gebonden zijn en wat jij los maakt op aarde, zal ook in de hemelen los zijn
Matteüs XVI.19

Schip links
EGO ROGAVI PRO TE O PETRE UT NON DEFICIAT FIDES TUA ET TU ALIQUANDO CONVERSUS CONFIRMA FRATRES TUOS
Ik heb voor jou gebeden, Petrus, dat jouw geloof niet bezwijkt. En versterk, als je dan bekeerd bent, jouw broeders
Lucas XXII.32

Tamboer koepel
TU ES PETRUS ET SUPER HANC PETRAM AEDIFICABO ECCLESIAM MEAM ET TIBI DABO CLAVES REGNI CAELORUM
Jij bent Petrus; en op deze rots zal ik mijn kerk bouwen en ik zal jou de sleutels geven van het rijk der hemelen
Matteüs XVI.18-19

Transept rechts
O PETRE DIXISTI TU ES CHRISTUS FILIUS DEI VIVI AIT IESUS BEATUS ES SIMON BAR IONA QUIA CARO ET SANGUIS NON REVELAVIT TIBI
Petrus, jij zei: "Jij bent Christus, de zoon van de levende God.'. Jezus zei: "Jij bent gelukkig, Simon, zoon van Jona, omdat vlees en bloed (dit) niet aan jou openbaard hebben."
Matteüs XVI.16-17

Transept links
DICIT TER TIBI PETRE IESUS DILIGIS ME? CUI TER O ELECTE RESPONDENS AIS O DOMINE TU QUI OMNIA NOSTI TU SCIS QUIA DILIGO TE
Jezus zegt driemaal tegen jou, Petrus: "Houd jij van mij?" En jij , uitverkorene, geeft hem driemaal als antwoord: "Heer, jij die weet alles, weet dat ik jou bemin."
Johannes XXI.17

Absis
O PASTOR ECCLESIAE TU OMNES CHRISTI PASCIS AGNOS ET OVES
Herder van de Kerk, jij weidt alle lammeren en schapen van Christus
ΣΥ ΒΟΣΚΕΙΣ ΤΑ ΑΡΝΙΑ ΣΥ ΠΟΙΜΑΙΝΕΙΣ ΤΑ ΠΡΟΒΑΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥ
Jij weidt de lammeren, jij hoedt de schapen van Christus
Johannes XXI.15


Met dank aan Pamela Doms voor de controle van de teksten in situ.


Mochten er onverhoopt rechten overtreden worden op/door/met deze site, stuur dan even een mailtje zodat de plooien recht kunnen worden gestreken. Vragen en opmerkingen zijn welkom.

Leo Nellissen

Deze pagina maakt deel uit van www.STILUS.nl