Frans van Cranevelt (1485-1564)

Levensschets
Latijnse tekst met vertaling
De uitgave van Barlandus

Ik stuitte een keer onverwachts op Nijmegenaar Frans van Cranevelt. Daarom staat hier nu de Latijnse tekst, met een vertaling van mijn hand, waarin hij genoemd wordt door Hadrianus Barlandus / Adriaan van Baerle.

Top


Levensschets

Frans Craneveldt
Uit: A.J. van der Aa, Biographisch woordenboek der Nederlanden (1852-1878)

Even googlen levert meer informatie op.

Top


Latijnse tekst met vertaling

GHELRIA
Nunc de Ghelria dicendum est, regione non tantum ad suorum, sed exterarum quoque gentium tutelam fertili. Ut interim silentio praeteream: quae bellicosum atque pugnacem habeat populum suoque Principi valde fidelem.
Urbes hic quatuor maxime insignes: Noviomagum, quod amoenus ac nobilis fluvius Wala praeterfluit; Ruremunda, et ipsa suis dotibus nobilis; Arnhemium, quod nostra memoria Philippus Burgundionum Princeps occupavit. Et Sutphania civibus opificibusque non infrequens.
In his quatuor nominis vetustate, populi frequentia et opum magnitudine primas tenet Noviomagum, partim in clivo, partim in plano situm, patria ac natale solum eruditissimi facundissimi viri et studiosorum omnium Maecenatis Francisci Craneveldii, Caesari Carolo a consiliis Mechliniae.

Gelre
Nu moeten we het hebben over Gelre, een vruchtbaar gebied dat voedsel levert aan de eigen bewoners en ook nog aan het buitenland. Ik hoef verder niks te zeggen: Gelre heeft een bevolking die niet bang voor oorlog en strijd is en die aartstrouw aan zijn vorst is.
Vier steden zijn hier buitengewoon opvallend: Nijmegen waar de lieflijke en beroemde Waal langs stroomt; Roermond, ook vermaard om zijn gaven; Arnhem, dat in onze tijd door Filips van BourgondiŽ is bezet. En Zutphen, dat een groot aantal burgers en ambachtslieden heeft.
Onder deze vier bezet Nijmegen door zijn aloude naam, talrijke bevolking en grote macht de eerste plaats. Het is deels op een glooiende heuvel, deels op vlak terrein gelegen. En het is het vaderland en de geboortegrond van de hooggeleerde en welbespraakte Frans van Cranevelt, steun en toeverlaat van alle studenten en raadsheer van keizer Karel in Mechelen.

Top


De uitgave van Barlandus

De tekst hierboven staat op pdf-pagina 99 (de titel Ghelria op 98) en is een paragraaf van Barlandus' Opusculum de insignibus oppidis inferioris Germaniae / Boekje over de opmerkelijke steden van Neder-Germanië. En dit werkje is achter Dialogi XLII gedrukt (Antwerpen, 1528).

Top


Mochten er onverhoopt rechten overtreden worden op/door/met deze site, stuur dan even een mailtje zodat de plooien recht kunnen worden gestreken.


© Leo Nellissen 2017-
www.stilus.nl