Johannes Smetius pater et filius


portret | levensschets | grafsteen | tentoonstelling 2011 | veilingcatalogi 1653 en 1730 | home


Pasteltekeningen van pater (links) en filius (rechts) door Rutger van Langevelt uit 1669. Museum Het Valkhof.

Top


Levensschets

Smetius pater en filius.
Uit: A.J. van der Aa, Biographisch woordenboek der Nederlanden (1852-1878).

Smetius pater en filius.
Uit: B. Glasius, Godgeleerd Nederland. Biographisch woordenboek van Nederlandsche Godgeleerden (1852-1856).

Smetius pater.
N.C. Kist, Levensberigt van Johannes Smetius, in: N.C. Kist en H.J. Royaards, Archief voor kerkelijke geschiedenis, deel 4, Leiden 1833, p. 119-230.

Top


Grafsteen

Tekst, vertaling en foto's van de grafsteen van Smetius pater in de Stevenskerk in Nijmegen.

Top


Tentoonstelling 2011

Tentoonstelling april-mei 2011 in Universiteitsbibliotheek van de Radboud Universiteit Nijmegen.

Top


Catalogi boekenveilingen 1653 en 1730

2 jaar na de dood van Smetius pater is zijn bibliotheek geveild. Catalogus van de veiling (1653).

26 jaar na de dood van Smetius filius is zijn bibliotheek geveild. Catalogus van de veiling (1730).

Top


Mochten er onverhoopt rechten overtreden worden op/door/met deze site, stuur dan even een mailtje zodat de plooien recht kunnen worden gestreken.


Leo Nellissen 1999-2016