Johannes Smetius pater


Epinicium in Olindam / Overwinningslied op Olinda

artikel Nijmeegs Katern
originele uitgave 1630
Latijnse tekst | vertaling
home

Top


Artikel Nijmeegs Katern

In Nijmeegs Katern, 26 (2012) p. 50-55, is een inleiding op en tekst met vertaling van Smetius' gedicht Epinicium in Olindam uit 1630 verschenen. Artikel.

Top


Originele uitgave 1630

Top


Latijnse tekst

Epinicium in Olindam,
ductu nobilissimi Herois
Theodori a VVerdenburg Noviomagi,
a Batavis captam

Quae regio in terris Batavi non plena decoris,
    Qua patuit Mundi machina, quave patet?
Qua victor sua cumque olim circumtulit arma
    Magnanimus Caesar, Caesareique Patres;
Hac lateri Augusto Batavus comes haesit Achates
    Hac socias idem signa manusque tulit.
Quo rabies uno non exsaturabilis orbe,
    Hispanisque furor sanguinolentus abit;
Huc volat ultoris ferrumque et fama Batavi,
    Et profugum Maurum damna metusque premunt.
Quae maria alitibus Batavūm non pervia velis?
    Quisve usquam Batavūm non stupet ausa sinus?
Ipsi quin etiam fluvii stupuere ruentes,
    Per vada non alio contemerata pede.
Mos illis amnes patrius tranare sub armis:
    Sic Rhenum natitant, sic Vahalimque Patrem.
Hoc Ister, Nilique elix, rapidusque Visurgis,
    Et Tamesis stagnans, Ausoniusque Padus,
Ipse etiam Sycoris, fluvios non ultimus inter
    Hesperios, olim vidit et obstupuit.
Nunc nova progenies, patriaque et gente vetusta,
    CIVILISque sui sanguine digna, redit.
Regia Novimagum Batavorum antiqua, duobus
    Patria, et intrepidi Martis utrique schola.
Hunc Genitor juvenem, Batavae dux ipse cohortis,
    Extera digressum cernere bella jubet;
Hinc Italūm pugnas Germanorumque secutus,
    Grande tribunitio gessit honore decus.
Patria nunc pelago mittit, Ductorque Batavūm
    Immensum emensus navibus Oceanum,
Lusitana nihil contraria tela moratus,
    Belgica Brasilidum littore signa locat.
Hīc Batavūm tibi nota parum vis Martia, Ibere,
    Quam fluvii objectu sistere posse putas.
Irritant Batavos obstantia flumina, demens
    Diffuge: non natat hanc, sed pedat hostis, aquam.
Arx tua Olinda licet cum Graeca certet Olyntho,
    Nil opus hic auro, proditione nihil.
Invia virtuti Batavae via nulla: recludit
    Clausa, nec in tuto te sinit esse loco.
Quo fugis, insequitur. Tua Fernambuca fuere
    Castra, sed haec Batavus nunc colit antra Leo.
Et colet, atque procul Maraquitos inter et Indos,
    Te contra patrii sanguinis ultor erit.
Qua ratibus pontus, pedibus qua terra patebit,
    Ut tu pacem illi, sic negat ille tibi.
Sic mare, sic terrae, Hesperii mox plena pudoris,
    Atque eadem Batavi plena decoris erunt.
Quin age, cede Deo, patriasque remensus olivas,
    Pro telis, oleae porrige serta tuae.
Mitte dolos, pacis simulacra et inutile nomen,
    Da tutam et tuta pace quietus ages.
Et disces levius Batavo non esse Leoni
    Pace bona, bello quam fuit ante, decus.

--------------------------------------------------------------

Ad Hispanum, super anno a nato Christo 1629

Plurima nunc fiunt fieri quae posse negabas.
    In praedam Batavis Indica gaza venit.
Et capitur belli Vesalia clara paratu:
    Dat victas etiam Sylva coacta manus.
Velaviae invadis numeroso milite fines:
    Ut fractus turpi deiicerere fuga.
Tot plagis mollite animos, Hispane, feroces
    Ponere et irato cedere disce Deo.
Sin Batavos porro numenque superbe lacessis,
    Fiunt, quae fieri plurima posse negas.

--------------------------------------------------------------

I. Smith
Noviomagi. Typis Nicolai ab Hervelt 1630

Top


Vertaling

Overwinningslied op Olinda,
ingenomen door de Bataven
met de edele held
Diederik van Weerdenburg
uit Nijmegen als aanvoerder

Er is geen streek op aarde die niet vol Bataafse roem is,
    in vroeger tijd en nu, en op de hele wereld.
Vol moed vertoonden vroeger Caesar en de keizers na hem
    hun wapens als de overwinnaars overal.
Als metgezel staat de Bataafs' Achaat de admiraal bij,
    hij heeft bevriende troepen onder zijn bevel.
Zijn waanzin, bloeddorst, onverzadigbare dolle drift
    verlaten daardoor de Spanjool en deze wereld.
Erheen gaan zwaard en roem van de Bataaf en straffen daar:
    verlies en angsten drukken op verjaagde Moor.
Bataafse zeilen zoeken over elke zee een weg
    en elke baai bewondert overal dat lef.
Ja, zelfs rivieren in hun bedding hielden op met stromen,
    waar nooit een vreemdeling zijn voet nog had gezet.
Gewapend zwemmen over de rivieren zit in't bloed:
    de Rijn en Vader Waal bedwingen ze aldus.
En dit zag eerder ook gebeuren Donau en de Weser
    en Nijlstroom en de brede Theems en ook de Po
en zelfs het kleine water Segre bij de Spaanse Ebro:
    riviergod stuk voor stuk en hierdoor stomverbaasd.
Nu keert een nieuwe telg terug die past bij't vaderland
    en oude stam en bij het bloed van zijn Civilis.
Het oud Bataafs paleis, voor alle twee het vaderland
    en beider leerschool voor de Oorlog, Nijmegen.
Aan deze jongeman beval zijn Vader, baas van het
    Bataafs cohort, om elders kennis op te doen.
Hij nam dus deel aan oorlog van de Italjaan en Pruis:
    als officier verdiende hij de grootste roem.
Het vaderland stuurt hem nu zeewaarts en als leider van de
    Bataven vaart hij door de wijde Oceaan,
de wapens van de Spaanse tegenstanders deren hem niet
    en hij plant Neerlands vlag op Braziljaanse kust.
U leert de oorlogskracht van de Bataaf hier kennen, Spanjaard;
    door uw rivier gelooft u haar te kunnen stoppen.
Rivieren dagen de Bataven uit, verblinde gek.
    Vlucht weg: de vijand zwemt niet, maar loopt over deze stroom.
Olinda, uw stad, lijkt dan wel heel sterk op Grieks Olynthos,
    toch was hier geen geld, geen goud, geen verrader nodig.
Geen weg is onbegaanbaar voor Bataafse moed: ze ontsluit
    wat dicht is en door haar bent u ook nergens veilig.
Waarheen u vlucht, zij volgt. Uw Fernambuca-fort bestaat
    niet meer, Bataafse Leeuw bewoont nu deze grotten
en zal er lang temidden van inheemse stammen wonen:
    hij zal de wreker van het vaderlandse bloed zijn.
Waar zee zal openstaan voor schepen en het land voor voeten:
    zoals u hem de vrede weigert, zo hij u.
Zo zullen zee en landen vol zijn met de Spaanse schande
    en zullen vol zijn met Bataafse eer en roem.
Vooruit, maak plaats voor God. Denk aan uw vaderlands' olijf:
    bied kransen daarvan aan en haal uw wapens weg.
Geef alle listen van de zogenaamde vrede op
    bied echte vrede: is die er, dan leeft u in rust.
U merkt dat de Bataafse Leeuw zijn eer in vredestijd
    niet minder acht dan in de oorlogstijd ervoor.

--------------------------------------------------------------

Tot de Spanjaard: over 1629

Zoveel dat nu geschiedt, kon niet geschieden volgens u.
    De Zilvervloot als buit viel de Bataven toe.
Beroemd ook Wesel: ingenomen door het oorlogswerk.
    Den Bosch gaf onder dwang verslagen troepen af.
Met veel soldaten viel u binnen in de Veluwe:
    verjaagd werd u, geknakt, op smadelijke vlucht.
Door zoveel nederlagen kalm, Spanjool, leer af te leggen
    uw woeste aard, te wijken voor de toorn van God.
Maar als u de Bataven en hun wil trots verder tart,
    geschiedt zoveel dat volgens u niet kan geschieden.

--------------------------------------------------------------

J. Smith
Nijmegen 1630, drukkerij Nicolaas van Hervelt

Top


Mochten er onverhoopt rechten overtreden worden op/door/met deze site, stuur dan even een mailtje zodat de plooien recht kunnen worden gestreken.


© Leo Nellissen 2013-