Johannes Smetius pater


Oude-nieuwe VVerelt / Oude-nieuwe Wereld

artikel De Maasgouw
originele uitgave 1632
Latijnse tekst | vertaling
Nederlandse tekst
home

Top


Artikel De Maasgouw

In De Maasgouw, 132 (2013) p. 113-120, is een heruitgave van, inleiding op en vertaling van Smetius' Oude-nieuwe VVerelt uit 1632 verschenen. Artikel.

Top


Originele uitgave 1632

Dit origineel bevindt zich in het Regionaal Historisch Centrum Limburg.

Top


Latijnse tekst

In festa Eucharistica,
ob Trajectum occupatum,
Limburgensemque Ducatum libertati adsertum,
celebrata.

Vix depleta semel Luna est, et digna triumpho
    Palma, dedit festos bis celebrare dies.
Trajectum capimus Mosae, frustraque Philippus
    Regales acies Caesareasque movet
Et Limburgensem vinclis, genus acre Leonem
    Solvimus, ut patriae libera colla ferat.
Agnoscit veteres Gelros, sociosque leones,
    Atque his sponte comes liber ut ante venit.
Non haec in quartum victoria restitit annum.
    Non ea Nassovia clade redempta fuit.
Maximus hac de stirpe Nepos, ducibusque ministris
    Hanc retulit, quarto vix stetit illa die.
Ut patriae et patri, sic se majoribus ille
    Ultorem Gelris Nassoviisque tulit.
Sensere Austriaci seras, sensere Brabanti
    Vindictae repeti post tria secla vices.
Reinaldi id Manes, magnique hoc nomen Adolphi
    Sensit, si cineres haec quoque cura tenet.
Hoc Civile novo res trajecere BatavŻm,
    Et veteri Labeo pegmate pulsus abit.
Adsurgunt Tungri, proni capita alta supinant
    Bethasii, et causae Nervia corda favent.
Tertia mox pulso surget victoria Mauro,
    Aureaque aetern‚ pace trophaea dabit.

I.S.P.E.N.
[Iohannes Smith, Pastor Ecclesiae Noviomagensis]

Top


Vertaling

Op het feestelijke Avondmaal dat gevierd is vanwege de inname
van Maastricht en de bevrijding van het hertogdom Limburg.

De Maan had niet alweer zijn cyclus rond: de zegepalm
    liet tweemaal waardig feesten en triomfen vieren.
Maastricht is in bezit van ons en tevergeefs schuift Filips
    zijn troepen, koninklijk en keizerlijk, in ít rond.
De Leeuw van Limburg, vurig soort, ontdoen we van zijn boeien:
    zo draagt hij, voor het vaderland, zijn nek bevrijd.
De oude Gelrenaar en mede-leeuwen kent hij weer
    en komt, een vrije vriend, als vroeger naar hen toe.
En deze zege-reeks is niet gestokt in ít vierde jaar.
    Ook is ze niet verkregen met een ramp voor Nassau.
Van dit geslacht de grootste won, met officierenhulp;
    de zege leek verloren op de vierde dag.
Hij was de wreker voor het vaderland en voor zijn vader;
    zo ook voor Gelrenaar en lid van Nassauís stam.
En Oostenrijk en Brabant merkten: ruim drie eeuwen later
    eist men bevrijding en verandering van lot.
De schim van Reinoud merkte dit en Adolf ook, een zeer
    beroemde man, als doden hiermee zijn begaan.
De nieuwe Civilis bracht over de Bataafse zaak
    en Labeo viel van zijn troon en ging toen weg.
Het hoofd omhoog gekeerd de Bethasi, de Tungri staan
    en NerviŽrs, vol moed, doen mee met deze zaak.
Een derde zege volgt al snel, verjaagd is de Spanjool;
    die zege geeft trofees van goud en altijd vrede.

Johannes Smith, predikant van de kerk in Nijmegen.

Top


Nederlandse tekst

De Nederlandse tekst van het pamflet is te lezen via het artikel in De Maasgouw en via de originele uitgave 1632

Top


Mochten er onverhoopt rechten overtreden worden op/door/met deze site, stuur dan even een mailtje zodat de plooien recht kunnen worden gestreken.


© Leo Nellissen 2013-