Homepage Dorothee Sturkenboom
 

    English
    version
Intro

"Er bestaan geen kompassen voor reizen in de tijd"
(Graham Swift, Waterland, 1983)

1998 2002 2018

Dorothee Sturkenboom is een historica met een voorliefde voor de vroegmoderne tijd. Ze werkt aan onderzoeksthema's die raaklijnen hebben met hedendaagse maatschappelijke discussies en begeeft zich met haar onderzoek bij voorkeur op het grensgebied tussen cultuurgeschiedenis, sociale geschiedenis en genderstudies. Haar publicaties gaan vooral over
  • de betekenis van emoties voor onze voorouders
  • nationale stereotypen en de ontwikkeling van groepsidentiteiten
  • veranderende ideeën over sekseverschillen en sekseverhoudingen
Na een aantal jaren het Instituut voor Genderstudies van de Radboud Universiteit in Nijmegen als wetenschappelijke thuisbasis te hebben gehad, was Sturkenboom in 2000-2002 als postdoctoral fellow van de National Science Foundation verbonden aan de Universiteit van Californië in Los Angeles. In de daaropvolgende jaren werkte zij eerst met een Veni-subsidie van NWO aan een onderzoeksproject bij de Vrije Universiteit in Amsterdam en daarna als universitair docent Geschiedenis aan de University College Roosevelt in Middelburg. In 2010 nam ze ontslag om haar loopbaan voort te zetten als onafhankelijk onderzoeker.

HOME