Clarus

tempel apolloClarus (Κλάρος), griekse stad op de westkust van Klein-Azië, ongeveer halverwege Colophon en Ephese, zetel van een Apollo-heiligdom en -orakel, dat vooral in de romeinse keizertijd groot aanzien genoot. De systematische opgravingen sinds 1950, onder leiding van L. Robert, hebben resten van een Apollo- en een Artemis-tempel aan het licht gebracht, alsmede fragmenten van de grote cultusbeelden en van vele andere sculpturen.


Lit. L. Bürchner (PRE 11, 552v). Adler (ib. 11, 548-552). E. Lissi (EAA 4, 364v). K. Buresch, Klaros. Untersuchungen mm Orakelwesen des späteren Altertums (Leipzig 1889). C. Picard, Ephèse et Claros (Paris 1922). - Opgravingsverslagen in Türk Arkeoloji Dergisi 1957vv. [Nuchelmans]


Kaart