Colophon

kaartColophon (Κολοφῶν), oude griekse stad op de westkust van Klein-Azië, ca. 25 km ten noorden van Ephese. Ioniërs uit Attica worden als stichters genoemd. Om zijn welvaart werd C. ca. 665 vC door koning Gyges van Lydië geplunderd, vanaf 546 was het in perzische macht. Van 478 tot 412 lid van de attische zeebond, kwam de stad na 387 weer onder Perzië. Daar ze niet direct aan zee lag, kwijnde ze weg ten gunste van haar haven Notium. Ca. 298 vC bracht Lysimachus de bewoners over naar Ephese. Na 281 werd de stad wel weer opgebouwd, maar haar oude bloei herkreeg ze niet meer. Uit C. waren Xenophanes, Mimnermus en Nicander afkomstig.

De ruïnes van de antieke stad bij het tegenwoordige Degirmendere zijn schaars. Belangrijk, vooral in de keizertijd, was het orakel van Apollo te Clarus, dat onder bescherming van C. stond. Op de Peutinger kaart (foto rechts: midden onder) wordt C. Colofon genoemd.


Lit. L. Bürchner (PRE 11, 1114-1119). EAA 2, 754v. - L. B. Holland, C. (Hesperia 13, 1944, 91-171). G. E. Beari, Aegean Turkey (London 1966) 185-188; 190-196. [J. A. de Waele]


Kaart