Comana

Comana (Κόμανα), naam van twee steden in Asia minor:

kaart1. Comana, stad in het zuidoosten van Cappadocië (heth. Kummanni), tegenwoordig Şar. C. was een tempelstaat van de godin Ma-Enyo (door de Grieken gelijkgesteld met Artemis Tauropolios, door de Romeinen met Bellona). C. was al bisschopszetel in de tijd van Severi (2e/3e eeuw nC).
Op de Peutinger kaart (foto rechts: midden) wordt C. Comana capadocia genoemd.


Lit. NP 6, 672.


Kaart

kaart2. Comana Pontica (Κόμανα Ποντικά) stad in Pontus bij het tegenwoordige Kiliki (vroeger Gömenek). C. was een tempelstaat van de godin Ma-Enyo met meer dan 6000 hierodylen (tempelprostituees) en een grote handelsbeurs (Strab. 12, 3, 32). De opperpriester van C.P. stond rechtstreeks onder de koning van Pontus. Na 34 nC behoorde C.P. tot de provinice Galatia.
Er is een heuvel met 2 rotsgraven ontdekt. De romeinse brug is verloren gegaan in het stuwmeer.
Op de Peutinger kaart (foto rechts: midden) wordt C. Comana pontica genoemd.

Lit. NP 6, 672-673.


Kaart