Kupria

Kupria of Cypria (Κύπρια), titel van een op enkele fragmenten na verloren gegaan grieks epos uit de 8e of 7e eeuw vC, dat in elf boeken de voorgeschiedenis van de trojaanse oorlog dat aan hert Ilias-verhaal voorafging, behandelde. Het epos werd meestaltoegeschreven aan Stasimus van Cyprus, soms ook aan Hegesias (of Hegesinus) van Salamis of aan Lesches van Mytilene (Zie ook de Epische Cyclus). [Nuchelmans]


Lijst van Auteurs