Chremonideïsche oorlog

Chremonideïsche oorlog wordt naar de atheense aanstichter ervan gewoonlijk de oorlog genoemd die van 267 tot 261 gevoerd werd door enerzijds Antigonus Gonatas van Macedonië en anderzijds Ptolemaeus II van Egypte, Sparta en Athene. Ptolemaeus en zijn bondgenoten wilden de steeds toenemende invloed van Macedonië in Griekenland beperken. Antigonus sloeg het beleg voor Athene; koning Areus van Sparta trachtte de stad te ontzetten, maar werd verslagen en sneuvelde bij Corinthe (265); de egyptische vloot bemoeilijkte een tijd lang de proviandering der Macedoniërs, maar moest zich in 263 uit de attische wateren terugtrekken. Zo konden de dapper strijdende Atheners in 262 tot capitulatie gedwongen worden; de stad kreeg weer een macedonisch garnizoen en een macedonische gouverneur. De macedonische overwinning in een grote zeeslag bij het eiland Cos dwong Egypte tot het sluiten van vrede. De chronologie van de c. oorlog staat niet geheel vast.


Lit. W. Tar, The New Dating of the Chremonidean War (JHS 54, 1934, 26-39). [Nuchelmans]


Lijst van Namen