Callippus

Callippus (Κάλλιππος) van Cyzicus (ca. 370 - ca. 300), belangrijkste griekse astronoom van zijn tijd. In 334 vC kwam hij naar Athene, waar hij leerling en medewerker van Aristoteles werd. C. kreeg vooral bekendheid door de correcties die hij aanbracht op Eudoxus' theorie der 27 concentrische hemelsferen ter verklaring van de banen der planeten, en door zijn hervorming van de attische kalender. Op zijn voorstel schijnt in Athene vanaf 330/329 in plaats van de 19-jarige cyclus van Meto met een gemiddelde jaarduur van 365 5/19 dag, de 76jarige van C. met een gemiddelde jaarduur van 365 1/4 dag in gebruik te zijn geweest.


Lit. A. Rehm (PRE, Suppl. 4, 1924, 1431-1438). [Nuchelmans]


Lijst van Namen