Woorden leren - maatwerk - Latijn en Grieks


Woorden leren: het beste is opgroeien of onderdompeling in de taal, maar dat is niet iedereen gegeven.
Dus zullen er woorden geleerd moeten worden om vruchtbaar te kunnen lezen.

Achtergrond, voor wie meer wil weten over de woordenlijsten. Hoe zijn de lijsten tot stand gekomen? Welke teksten liggen eraan ten grondslag? Wat zijn de overwegingen van de samenstellers? Om hoeveel woorden gaat het?

Woordenlijsten Latijn, digitaal en/of op papier. De vetgedrukte bestanden zijn extra interessant. Als er een site genoemd wordt, kan daar een recentere versie staan!

Woordenlijsten Grieks, digitaal en/of op papier. De vetgedrukte bestanden zijn extra interessant. Als er een site genoemd wordt, kan daar een recentere versie staan!

Woordjes leren: de techniek en de praktijk. Michael Buijkx.

Gedicht Woordjes leren, Jan Eijkelboom.

Meissners Fraseologie.
Traupman/Bervoets Conversatieboek.

Bronnen. Hier vind je de internetpagina's waar het materiaal vandaan komt.

Mail je opmerking.

Met dank aan Michael Buijkx, Alet Holwerda en Harm Pinkster

Leo Nellissen

www.stilus.nl


Woordenlijsten Latijn

Digitaal Papier

Top


Woordenlijsten Grieks

 • Structuurwoordenlijst Grieks; Michael Buijkx heeft de 165 meest voorkomende structuurwoorden bijeengezet op basis van onderzoek van Wilfred Major. En als pdf.
  In het voorwoord staan links om ze met quizlet en memrise te overhoren.

 • Greek Core Vocabulary, Dickinson College, 524 woorden, op frequentie, met vertaling en themaveld. Ook als spreadsheet. Site.

 • Major: 65 Griekse woorden leveren 50% dekking van een Griekse tekst. Voor een dekking van 80% zijn er een 1100 nodig.
  Deze 65 woorden zijn door Alet Holwerda in het Nederlands vertaald en geordend.

 • De meeste schoolboeken/methodes hebben een basiswoordenlijst achterin, of achterin het grammaticadeel, of als apart boekje. De keuze voor de opgenomen woorden is niet altijd geëxpliciteerd.

 • Niet-methodegebonden lijst: Hupperts en Veenman, Logos, met vertaling. Site.

 • Woordenlijst (uitgebreid) Uhle.

 • Frequentielijst op Homerus.

Top


Achtergrond

Top


Woordjes leren: de techniek en de praktijk

Deze paragraaf is samengesteld door Michael Buijkx.

 • Woordenschatgraven. Artikel over de taal- en rekenkundige beperkingen van frequentie-lijsten, toegepast op 8 recente examenpensa Latijn. Met praktische suggesties voor de didactische implicaties.

 • Structuurwoordenlijst Latijn: de circa 250 belangrijkste woorden behalve de inhoudswoorden (z.nw bijv.nw ww). En als pdf.
  In het voorwoord staan links om ze met quizlet en memrise te overhoren.

 • Structuurwoordenlijst Grieks: de 165 meest voorkomende structuurwoorden bijeengezet op basis van onderzoek van Wilfred Major. En als pdf.
  In het voorwoord staan links om ze met quizlet en memrise te overhoren.

 • CE 2023 Ovidius
  Lijst met de 280 inhoudswoorden (werkwoorden, zelfstandige en bijvoeglijke naamwoorden) die drie of meer keer voorkomen in het pensum.
  In het voorwoord staan links om ze met quizlet en memrise te overhoren.
  Je hebt ook de structuurwoordenlijst nodig (zie hierboven).
  Dezelfde lijst als pdf.

  Het pensum opgedeeld in kola.

 • CE 2023 Herodotus
  Lijst met de 269 woorden (werkwoorden, zelfstandige en bijvoeglijke naamwoorden) die drie of meer keer voorkomen in het pensum.
  In het voorwoord staan links om ze met quizlet en memrise te overhoren.
  Je hebt ook de structuurwoordenlijst nodig (zie hierboven).
  Dezelfde lijst als pdf.

 • De Wet van Zipf
  Kort Nederlandstalig artikel over de Wet van Zipf. Onderzoek van Sander Lestrade verklaart waarom de frequentie van verschillende woordsoorten sterk uiteenloopt.
  Het meest voorkomende woord, in het Nederlands ‘de’, komt namelijk twee keer zo vaak voor als het op één na meest voorkomende woord, in het Nederlands ‘van’, en drie keer zo vaak als het derde meest voorkomende woord, in het Nederlands ‘het’, et cetera, tot aan het minst gebruikte woord in de tekst.
  Link naar het Engelstalige artikel van Sander Lestrade, met mogelijkheid om pdf te downloaden.

 • Collatinus
  Handleiding voor het gratis programma Collatinus om alle woorden in een tekst te ordenen en systematiseren in volgorde van de tekst, alfabetisch of op woordfrequentie.
  Artikel in VCN Bulletin over het maatwerk bij het leren van woorden, dat met Collatinus te leveren is.
  Tweede artikel in VCN Bulletin over het maatwerk dat Collatinus kan leveren is.

 • Ligula Memoriae: een youtube-kanaal waarin technieken om Latijnse woorden blijvend te verankeren, worden uitgelegd.

 • Zin in onzin: werk aan de woordenschat. Praktische tips en oproep.

 • Leerpsychologisch onderzoek naar visueel leren van 30 Latijnse woorden (keyword method) door Shapiro & Waters (2005).
  Nation 2013 en Webb & Nation 2017 bespreken de voor- en nadelen van deze keyword method.

 • Kaputt ist der Kopf door Oliver Geisselhart en Helmut Lange. Woorden blijvend en humoristisch verankeren volgens de keyword method: de KLANK van het Latijnse woord gebruiken in een (on-)zinnetje dat een sterk visueel beeld oproept waarin ook de betekenis wordt gebruikt.
  Omdat het gebaseerd is op de klank van woorden in het Duits is het boekje zelf voor de Nederlandse markt niet bruikbaar. Maar de benádering is zeer geschikt bij "rotwoorden" waar traditionele leermethoden niet helpen. Aantal pagina's uit het boekje.

 • Archibald doet bruikbare suggesties hoe woordverwantschap kan helpen bij Latijn.

Top


Woordjes leren

Jongens, heb je verdriet,
sprak toen de leraar Grieks,

dan moet je woordjes leren, woordjes
leren. Hij knikte energiek

zodat er as viel op zijn vest,
maar dat was toch al vies.

Wij lachten halfvertederd,
halfmeewarig, want tragiek

daar wist je alles van en hij,
heel oud, haast vijftig, niets.

En dat het overging als je maar
woordjes leerde, dat was iets

zo absurds, zo dolkomieks
dat het in omloop kwam als een

gevleugeld woord. Het klapwiekt
nu verdrietig om mij heen

omdat ik later woordjes leerde
waarmee je 't monster kunt bezweren

en ik hem niet meer zeggen kan
hoe ik soms naar die stem verlang,
naar dat onhandige advies.

Jan Eijkelboom

Top


Bronnen

De bestanden hierboven die van het web komen, stonden op de volgende plaatsen:
 • Babeliowsky, https://archive.org/details/babeliowsky [maart 2017]
 • Bamberg Amann, Bamberger Wortschatz, Martin Amann, https://www.uzh.ch/latinum/amann/Unterlagen/Woerterliste_adeo.pdf [maart 2017]
 • Bamberg Ruppel, Bamberger Wortschatz, Bernd Ruppel, http://www.bernd-ruppel.de/rep_voc_adeo.pdf [maart 2017]
 • Bamberg Utz, Bamberger Wortschatz, Clement Utz, http://www.ccbuchner.de/titel-0-0/adeo_norm-549/download-267/utz_basisartikel_zum_bamberger_wortschatz.pdf [maart 2017]
 • Kaputt ist der Kopf, https://www.m-vg.de/mediafiles/Leseprobe/9783868825299.pdf [januari 2018]
 • Latin Core Vocabulary, http://dcc.dickinson.edu/latin-vocabulary-list [maart 2017]
 • Diederich, https://archive.org/details/PAULB.DIEDERICHLATINWORDFREQUENCY [maart 2017]
 • Diederich-Lodge, http://hiberna-cr.wikidot.com/local--files/downloads/Diederich-Lodge-Practice.pdf [maart 2017]
 • Greek Core Vocabulary, http://dcc.dickinson.edu/greek-core-list [maart 2017]
 • Homerus, https://archive.org/details/homericvocabula00goodgoog [maart 2017]
 • Janus, http://janus.humanities.uva.nl/ [maart 2017]
 • Hoving en Zuidweg, https://archive.org/details/verbarium-latinum-hoving-zuidweg-1937 [maart 2017]
 • LASLA 1974, http://promethee.philo.ulg.ac.be/LASLApdf/Lexbase.pdf [maart 2017]
 • LASLA 1981, http://promethee.philo.ulg.ac.be/LASLApdf/Dictionnairefrequentiel.pdf [maart 2017]
 • Lodge, https://archive.org/details/vocabularyofhigh00lodguoft [maart 2017]
 • Major, https://camws.org/cpl/cplonline/files/Majorcplonline.pdf [maart 2017]
 • Muccigrosso, https://www.jstor.org/stable/4352875?seq=1#page_scan_tab_contents [maart 2017]
 • Saint Louis University, http://www.slu.edu/colleges/AS/languages/classical/latin/tchmat/grammar/vocabulary/hif-ed2.html [maart 2017]
 • Uhle, https://archive.org/details/GriekschVocabulariumHeinrichUhleAmsterdam1918 [maart 2017]

Top


Mochten er onverhoopt rechten overtreden worden op/door/met deze site, stuur dan even een mailtje zodat de plooien recht kunnen worden gestreken.


© Leo Nellissen 2017-

www.stilus.nl