Johannes In de Betouw


Het tot 2002 onuitgegeven manuscript van In de Betouw getiteld
Verhandeling betreffende de overgeblevene Gedenkstukken van het Romeinsch krygsleger van Neder-Germanie, opgedolven in de omtrekken der aloude winterlegeringen
en een korte inleiding daarop van de hand van Leo Nellissen en Louis Swinkels.

Deze 'Verhandeling' is in druk verschenen in Jaarboek Numaga 2002, p.16-51,
uitgegeven door Vereniging Numaga.


Levensbeschrijving met publicatielijst van In de Betouw uit Biographisch Woordenboek der Nederlanden.


Er zijn ons geen portretten van In de Betouw bekend.
De enige afbeelding van In de Betouw die we getraceerd hebben is op een geaquarelleerde pen- en penseeltekening in bruin en grijs van Hendrik Hoogers: Gezicht van 't Valkhof agter de Romeinsche heele kapel op Overbetuwe, de Waal enz. (1810). Coll.: Museum Het Valkhof, Nijmegen.


Leo Nellissen en Louis Swinkels 2002-2003


Deze pagina maakt deel uit van www.STILUS.nl