Trajanus

Van Trajanus heeft Constantijn grote beelden van gevangen barbaren en vier panelen opgenomen. Hier speelt het verschil in noord- en zuidkant van de boog geen rol meer. Wel komt hier het verschil in oost- en westzijde om de hoek kijken.

De stukken van Trajanus hebben allemaal te maken met de grote oorlogen die hij gevoerd heeft tegen de Daciërs. Het zijn onderdelen van een stripverhaal, zoals ook de zuil van Trajanus een stripverhaal vormt van deze oorlogen. Met opzet is de richting van de vier grote panelen elke keer de stad in. Op de twee panelen aan de west- en oostzijde (P op het overzicht) is Trajanus niet aanwezig.

Op de panelen links en rechts in de hoofddoorgang is Trajanus heel duidelijk afgebeeld.


Het paneel aan de westzijde: Trajanus te paard vernietigt zijn vijanden.


Oostzijde: Trajanus wordt geflankeerd door de overwinningsgodin die hem een zegekrans boven het hoofd houdt.

Het succes van Trajanus straalt af op Constantijn, net zoals dat bij Marcus Aurelius en Hadrianus het geval was.

In de hoofddoorgang bevinden zich twee inscripties: LIBERATORI URBIS en FUNDATORI QUIETIS.
Liberatori urbis, voor de bevrijder van de stad, bevindt zich aan de westzijde en Fundatori quietis, voor de grondlegger van vrede, aan de oostzijde.

Constantijn presenteert zich hier heel duidelijk als grote weldoener voor zijn volk.


Vorige pagina | Volgende pagina

Mochten er onverhoopt rechten overtreden worden op/door/met deze site, stuur dan even een mailtje zodat de plooien recht kunnen worden gestreken. Vragen en opmerkingen zijn welkom.

Leo Nellissen

Deze pagina maakt deel uit van www.STILUS.nl