Varia

En dan blijven er nog wat dingen zweven die toch ook wel de moeite van het melden waard zijn, maar strikt genomen geen onderdeel zijn van het verhaal dat Constantijn ons vertelt over het vredige Rome tegenover de grote, boze buitenwereld. En deze onderwerpen krijgen hier een plaats.

 • De proporties van de boog: hoe verhouden hoogtes, breedtes, dieptes en diameters zich tot elkaar?

 • De woorden 'liberatori urbis' kunnen refereren aan, onder anderen, Brutus die in 409 voor Christus het Romeinse volk bevrijdde. Na de zelfmoord van Lucretia verjoeg hij de Etruskische) koningen. Rome werd toen een republiek. Ook Constantijn bevrijdt Rome van een agressieve heerser, Maxentius.

 • Een aantal sfeerplaatjes van de boog van Constantijn.

 • In de zijdoorgangen bevinden zich acht borstbeelden. Een aantal is verdwenen, een aantal niet te herkennen. Wel te herkennen zijn Sol Invictus, Onoverwinnelijke Zon, (oostelijke doorgang) en Constantijn (westelijke doorgang). Ook de sluitstenen van de bogen van de doorgangen droegen borstbeelden: Roma Aeterna, Eeuwige Rome, (noordkant hoofdddoorgang en Mercurius (zuidkant westelijke doorgang).

 • Beelden van Marcus Aurelius en Hadrianus flankeren Constantijn bij zijn toespraak tot het volk.

 • De barbaren bovenop hebben 'moderne' koppen.

   
  1748

   
  vóór 15091742

 • Een aanvulling op zichtlijnen.

 • Net als Constantijn heeft Augustus iets met Apollo, Sol (Invictus): Augustus is even voor zonsopgang geboren; Apollo zou ook Augustus' vader zijn (Suetonius, Augustus 94); bij Actium, waar Apollo een tempel had, won Augustus de zeeslag tegen zijn tegenstanders; Apollo en Diana komen prominent voor op het borstpantser van het beeld van Prima Porta.


Vorige pagina

Mochten er onverhoopt rechten overtreden worden op/door/met deze site, stuur dan even een mailtje zodat de plooien recht kunnen worden gestreken. Vragen en opmerkingen zijn welkom.

Leo Nellissen

Deze pagina maakt deel uit van www.STILUS.nl