Zichtlijnen

Er zijn meer zichtlijnen in Rome dan die van Hadrianus (zuil van Trajanus, Pantheon en eigen mausoleum).

 

Mussolini heeft in de jaren dertig van de vorige eeuw een grote, brede weg aan laten leggen tussen Colosseum en het monument van Victor Emmanuel. Ook heeft hij een hele wijk opgeruimd tussen de Engelenburcht/Tiber en de Sint Pieter.

 

Paus Sixtus V richtte in 1587 en 1589 obelisken op bij de Santa Maria Maggiore en de Sint Jan van Lateranen en op de Piazza del Populo. Zij dienden als oriëntatiepunten voor pelgrims. Ook liet hij voor de pelgrims nieuwe wegen aanleggen tussen de zeven hoofdkerken.

Deze afbeelding van 1588 geeft de nieuwe wegen. In het midden op de vijfsprong de Santa Maria Maggiore. Recht erboven de Santa Croce in Gerusalemme (met het kruis) en rechts daarvan de Sint Jan van Lateranen. Helemaal rechts de Paulus-buiten-de-Muren en helemaal links de San Lorenzo.

(De andere twee van de zeven hoofdkerken, de Sint Pieter en de San Sebastiano, staan niet op dit kaartje.)

Van de Sint Jan loopt er een weg naar het Colosseum en van de Santa Maria Maggiore loopt er een weg naar de zuil van Trajanus met een beeld van Petrus erop (sleutels).
De weg van de Piazza del Populo (linksonder) naar de Santa Maria Maggiore kruist de weg van het Quirinaal (Monte Caballi, Paardenberg) naar de Fons Felix (Mozesfontein).

De andere symbolen zijn de Trinita dei Monti, de zuil van Marcus Aurelius met een beeld van Paulus erop (zwaard), de Petrus-Banden, de Santa Maria dei Monti en de godin Roma.


In de Vaticaanse Musea is een schildering te zien van deze stedenbouwkundige ingreep. Hier is duidelijk de weg van de Piazza del Popula via de zuil van Marcus Aurelius naar het Capitool te zien.
In het distichon erboven wordt de paus de hemel in geprezen.

Dum rectas ad templa vias sanctissima pandit
     ipse sibi Sixtus pandit ad astra viam.

Terwijl Sixtus rechte wegen baant naar de heiligste kerken, baant hij zich zelf een weg naar de sterren.

 

Een ander paus, en wel Pius VI, zorgde rond 1790 voor de obelisken bovenaan de Spaanse Trappen en op de Quirinaal. Midden (!) op het kruispunt van de Quattro Fontane heb je een mooi uitzicht op deze twee obelisken en die voor de Santa Maria Maggiore.


Sluit deze paginaa

Mochten er onverhoopt rechten overtreden worden op/door/met deze site, stuur dan even een mailtje zodat de plooien recht kunnen worden gestreken. Vragen en opmerkingen zijn welkom.

Leo Nellissen

Deze pagina maakt deel uit van www.STILUS.nl