Kola - lezen via de positionele methode


Lees voor de theoretische onderbouwing en praktische uitvoering Kristien Hulstaert, Latijn: lezen zien begrijpen. De positionele methode in de klas (2016)
of een van de volgende twee artikelen van haar hand:
"As the Romans read: belang van colometrie en tekstlay-out", in: Prora 2015/1, pp. 11-16
"De tekst als film", in: Kleio 47.1-2 (2017-2018), pp. 50-66
en vergeet niet de website te bezoeken. Daar is ook didactische materiaal te vinden.


Je kunt ook gewoon meteen met onderstaande teksten aan de slag
Grieks: Herodotus, Plato
Latijn: Cicero, Ovidius, Petronius, Plinius, Seneca, Tacitus

Cicero, De officiis 3, 58-60 (dolus malus)
Cicero, De republica 6, 13-20 (somnium Scipionis; deels)
Cicero, Tusculanae Disputationes 1, 96-104 (geen angst voor de dood)
Cicero, Tusculanae Disputationes 5, 57-62 (Dionysius, Damocles)

Herodotus, Historiae 1, 8-13 (Gyges en Kandaules)
Herodotus, Historiae 3, 39-43 (Polykrates van Samos)
Herodotus, Historiae 3, 50-53 (Lykophron)
Herodotus, Historiae 5, 90-91 (Hippias in Sparta)
Herodotus, Historiae 5, 92 (Kypselos)
Herodotus, Historiae 5, 92 (Periandros)
Herodotus, Historiae 6, 109 (de slag bij Marathon)
Herodotus, Historiae 6, 128-131 (Kleisthenes van Sikyon)
Herodotus, Historiae 7, 157-162 (Gelon van Syrakuse)

Ovidius, Metamorphosen 1, 452-567 (Apollo en Daphne)
Ovidius, Metamorphosen 3, 129-252 (Actaeon; zonder hondenkataloog)
Ovidius, Metamorphosen 8, 611-724 (Philemon en Baucis)
Ovidius, CE 2023

Petronius, Satyricon 111-112 (weduwe van Efeze)

Plato, Symposium, teksten CE 2020 (pdf)

Plinius, Epistula 3, 14 (slaven doden meester)
Plinius, Epistula 4, 19 (aan Hispulla over Calpurnia)
Plinius, Epistula 6, 16 (Vesuvius-brief)
Plinius, Epistula 7, 5 (aan Calpurnia)
Plinius, Epistula 7, 27 (spookhuis)
Plinius, Epistula 8, 16 (dood slaven)
Plinius, CE 2022, epistulae en panegyricus

Seneca, Epistula 7 (amusement van de massa)
Seneca, Epistula 28 (reizen)
Seneca, Epistula 41 (god in ons)
Seneca, Epistula 47 (omgang met slaven)
Seneca, Epistula 60 (tevredenheid)

Tacitus, Annales 13, 14-17 (Britannicus)
Tacitus, Annales 15, 62-64 (Seneca)


Met dank aan Michael Buijkx, Anne van Gameren, Kristien Hulstaert en Remco Regtuit.


Mochten er onverhoopt rechten overtreden worden op/door/met deze site, stuur dan even een mailtje zodat de plooien recht kunnen worden gestreken.


Leo Nellissen 2018-

www.stilus.nl