Kola - lezen via de positionele methode


Lees voor de theoretische onderbouwing en praktische uitvoering Kristien Hulstaert, Latijn: lezen zien begrijpen. De positionele methode in de klas (2016)
of een van de volgende twee artikelen van haar hand:
"As the Romans read: belang van colometrie en tekstlay-out", in: Prora 2015/1, pp. 11-16
"De tekst als film", in: Kleio 47.1-2 (2017-2018), pp. 50-66
en vergeet niet de website te bezoeken. Daar is ook didactische materiaal te vinden.


Je kunt ook gewoon meteen met onderstaande teksten aan de slag
Grieks: Herodotus, Plato
Latijn: Cicero, Ovidius, Petronius, Plinius, Seneca, Tacitus

Cicero, De officiis 3, 58-60 (dolus malus)
Cicero, De republica 6, 13-20 (somnium Scipionis; deels)
Cicero, Tusculanae Disputationes 1, 96-104 (geen angst voor de dood)
Cicero, Tusculanae Disputationes 5, 57-62 (Dionysius, Damocles)

Herodotus, Historiae 1, 8-13 (Gyges en Kandaules)
Herodotus, Historiae 3, 39-43 (Polykrates van Samos)
Herodotus, Historiae 3, 50-53 (Lykophron)
Herodotus, Historiae 5, 90-91 (Hippias in Sparta)
Herodotus, Historiae 5, 92 (Kypselos)
Herodotus, Historiae 5, 92 (Periandros)
Herodotus, Historiae 6, 109 (de slag bij Marathon)
Herodotus, Historiae 6, 128-131 (Kleisthenes van Sikyon)
Herodotus, Historiae 7, 157-162 (Gelon van Syrakuse)

Ovidius, Metamorphosen 1, 452-567 (Apollo en Daphne)
Ovidius, Metamorphosen 3, 129-252 (Actaeon; zonder hondenkataloog)
Ovidius, Metamorphosen 8, 611-724 (Philemon en Baucis)
Ovidius, CE 2023

Petronius, Satyricon 111-112 (weduwe van Efeze)

Plato, Symposium, teksten CE 2020 (pdf)
Plato, Gorgias, Symposium, Politeia, teksten CE 2024 (pdf) en (doc)

Plinius, Epistula 3, 14 (slaven doden meester)
Plinius, Epistula 4, 19 (aan Hispulla over Calpurnia)
Plinius, Epistula 6, 16 (Vesuvius-brief)
Plinius, Epistula 7, 5 (aan Calpurnia)
Plinius, Epistula 7, 27 (spookhuis)
Plinius, Epistula 8, 16 (dood slaven)
Plinius, CE 2022, epistulae en panegyricus

Seneca, Epistula 7 (amusement van de massa)
Seneca, Epistula 28 (reizen)
Seneca, Epistula 41 (god in ons)
Seneca, Epistula 47 (omgang met slaven)
Seneca, Epistula 60 (tevredenheid)

Tacitus, Annales 13, 14-17 (Britannicus)
Tacitus, Annales 15, 62-64 (Seneca)


Met dank aan Michael Buijkx, Anne van Gameren, Kristien Hulstaert en Remco Regtuit.


Mochten er onverhoopt rechten overtreden worden op/door/met deze site, stuur dan even een mailtje zodat de plooien recht kunnen worden gestreken.


Leo Nellissen 2018-

www.stilus.nl