Anacletus

Anacletus, derde bisschop van Rome; zie Irenaeus, Adversus Haereses 3,3,3 (die de korrekte vorm Anencletus heeft) en Hiëronymus, De viris illustribus 15: tertius Anacletus. Epiphanius (Haereses 27, 6) spreekt van Cletus, naar men algemeen aanneemt een vereenvoudiging van Anencletus. Kellner heeft op grond van Latijnse pauskatalogen (Liber Pontificalis en Liberiaanse kataloog) Cletus en Anacletus als twee personen opgevat en de volgende bisschopslijst opgesteld: Petrus, Linus, Clemens, Cletus, Anacletus.


Lit. H. Keliner, Kletus und Anakletus oder Kletus allein? (Hist. Jb. 33, 1912, 103-113). E. Caspar, Die älteste römische Bischofsliste (Berlin 1926). [Bartelink]


Pausen Lijst van Namen