Bar-Kochba

Bar-Kochba (aramees bar-kokba': sterrezoon) was de leider van de opstand der joden tegen het romeinse gezag van 132-135. Zijn naam was ontleend aan de profetie in Nm 24, 17, daar velen, en daaronder vooraanstaanden als Akiba. in hem de verwachte messias begroetten. Zijn eigenlijke naam was Benof Bar-Koseba (op verschillende wijzen gespeld), zoals hij ook in de joodse bronnen herhaaldelijk vermeld wordt. Hij nam Jeruzalem in en liet munten slaan, die gedateerd zijn naar de bevrijding die hij bracht. Het meest uitvoerig over zijn optreden zijn wij geinformeerd door de historieschrijver Dio Cassius, terwijl Eusebius in zijn Kerkgeschiedenis (4, 6) de kritiek van de christelijke kerk op B. als pseudomessias laat horen. Onder zijn leiding hebben de opstandelingen kans gezien het romeinse leger grote afbreuk te doen, totdat Severus, die door keizer Hadrianus uit Britannië naar het strijdtoneel was geroepen, de weerstandsnesten één voor één ging uitroeien. Na de val van Bether was de strijd beslecht. Slechts enkele groepen aanhangers van B. handhaafden zich in grotten bij de Dode Zee.

In 1950 werden in een grot bij Murabba'aat voor het eerst authentieke documenten met betrekking tot de opstand van B. gevonden. Zij werden aangevuld met teksten in het hebreeuws, aramees en grieks, die voor den dag kwamen na groots opgezette expedities van de archeologische dienst van Israël onder leiding van Yigaël Yadin in 1960 en 1961. Deze brieven van B. roepen het beeld van B. op als van een auto ritaire persoonlijkheid met een sterke wil, die zijn plannen met gestrengheid doorzette.


Lit. E. Schürer 1, 670-704. P. Benoit e.a., Les Grottes de Murabba'at (Oxford 1961). Y. Yadin, New Discoveries in the Judaean Desert (BA 24, 1961, 34-49). Id., Y. Yadin, More on the Letters of Bar Kochba (ib. 24, 1961, 86-94). K. R. Veenhof, Nieuwe vondsten in de Woestijn van Juda (Phoenix 9, 1963, 71-83). [Beek]


Afkortingen Lijst van Namen