Bonifatius

Bonifatius, bisschop van Rome (418-422). Bij zijn keuze deden zich moeilijkheden voor, omdat de diakenpartij Eulalius koos, die ook geconsacreerd werd. De bejaarde B. voerde een krachtig bewind tegenover de kerk in N. Africa en Gallië. Hij veroordeelde het pelagianisme.


Lit. L. Duchesne, Liber Pontificalis 1 (Paris 1886) 227vv. E. Caspar, Geschichte des Papsttums 1 (Tübingen 1930). [Bartelink]


Pausen Afkortingen Lijst van Namen