Eutychianus

Eutychianus, bisschop van Rome (275-283). Van zijn bewind is niets zekers bekend; de hem toegeschreven brieven en decreten zijn onecht. Hij werd in de Callixtus-catacombe begraven; zijn grafschrift is teruggevonden. [Bartelink]


Pausen Lijst van Namen