Sem

Sem (hebreeuws šem) was volgens Gn 5,32 een der drie zonen van Noach. Hij wordt voorts vermeld in het verhaal van de zondvloed (Gn 6,10; 7 ,13; 9,1823,26v), in de lijst der volken (Gn 10,1,21) en der Semieten (Gn 11,10). S. is de stamvader van de semitische volken, wier bevoorrechting verklaard wordt uit de piëteit die S. tegenover zijn vader in acht had genomen (Gn9,20-27). Hij is ook opgenomen in de genealogie van Jezus (Lc 3,36). [Beek]


Afkortingen Lijst van Namen