Simplicius

Simplicius, bisschop van Rome van 468 tot 483. Van hem zijn 20 brieven bewaard gebleven, die verband houden met de monofysitische problemen in het Oosten. In Epistula 3,5 wordt de nadruk gelegd op de blijvende geldigheid van pauselijke beslissingen in geloofszaken.


Lit. Uitgaven: MPL 58, 35-62; 68, 1019-1032. A. Thiel, Epistulae Romanorum Pontificum 1 (Braunsberg 1868) 126-174. O. Guenther (CSEL 35; 14 brieven). E. Schwartz, Publizistische Sammlungen zum akacianischen Schisma (München 1934; 4 brieven). [Bartelink]


Pausen Lijst van Namen