Obadja

Obadja (hebr. 'obādjāh: dienaar van Jahwe), profeet op wiens naam een geschrift van 21 verzen staat, opgenomen in de bundel van de kleine profeten. Hij wordt in de Vg Abidas genoemd. Hij profeteerde tegen Edom, dat met leedvermaak de ondergang van Juda en Jeruzalem had gadegeslagen. Een datering na 586 vindt steun in Ps 137 ,7. Zijn voorspelling van Edoms ondergang (2-9) omdat het misbruik heeft gemaakt van Jeruzalems ongeluk (10-14), loopt uit op een aankondiging van de dag van het goddelijk oordeel.

tekst


Lit. Commentaren: J. A. Bewer³ (Edinburgh 1948). F. Nötscher (Würzburg 1948). Th. H. Robinson² (Tübingen 1954). A. H. Edelkoort, De profetie van O. (NThT 1, 1946/1947, 276-293). G. Fohrer, Die Sprüche Obadjas (Feestbundel Vriezen, Wageningen 1966, 81-93). [Beek]


Afkortingen Lijst van Namen