Antef

relief Antef IAntef, naam van zes egyptische koningen, drie uit het begin der 11e en drie van de 17e dynastie. Op een der eersten doelt het Lied uit het huis van koning A., met deze titel in Papyrus Harris 500 bewaard (engelse tekst door J. A. Wilson in ANET 467). Het spreekt twijfel uit over de doelmatigheid van de osiriaanse begrafenis en spoort als besluit aan, van het leven te genieten. Omdat varianten ervan in graven uit het Nieuwe Rijk naast de figuur van een blinde zanger voorkomen wordt het ook het Lied van de Harpenaar geheten. Het is niet onmogelijk dat Herodotus 2, 79 deze zang bedoelt wanneer hij spreekt over het lied van Linos of van Manerōs.


Lit. Miriam Lichtheim, The Songs of the Harpers (JNES 4, 1945, 178-212). [Vergote]


Lijst van Koningen