Narmer

Narmer, eerste koning van Egypte na de vereniging van het zuiden en het noorden. Misschien Horus-naam van Menes.


Lijst van Koningen