Chenti-Imentiu

tekeningChenti-Imentiu (egyptisch: de eerste van de westelijken), god van de necropool van Abydus, reeds onder het Oude Rijk door Osiris verdrongen en gelijkgesteld met de dodengoden die, evenals hij, de gedaante van een hond hadden, nl. Anubis en Upuaut van Asiut.


Lit. RÄR 144v. [Vergote]


Lijst van Goden