Abydus


tempel van Seti I
De tempel van Seti I
Abydus (Ἄβυδος) in Egypte. A. (griekse transcriptie van koptisch ebōt, egyptisch 3bdw), bij het huidige el'Arabah, was begraafplaats van de koningen der 1e en van de tweede helft der 2e dynastie (ca. 3000), die afkomstig waren uit This. Latere vorsten, van de 13e dynastie (ca. 1700) af, hadden hier een cenotaaf, en sinds de 11e dynastie (ca. 2100) was het de wens van alle Egyptenaren, hier begraven te worden of tenminste een stèle te hebben; vandaar de voorstelling van de 'Vaart naar Abydus' in sommige thebaanse graven.

Volgens W. B. Emery waren de thinitische koningen te Sakkara begraven en bezaten zij te A. slechts een cenotaaf.

Op het einde van de 5e dynastie (ca. 2400) werd de lokale dodengod Chenti-Imentiu ('de Eerste der Westelijken') verdrongen door Osiris, en werd A. diens voornaamste cultusplaats, daar volgens de mythe het hoofd van de god hier begraven was. Onder Amenhotep III (1408-1372) werd het Osirisgraf geïdentificeerd met dat van de thinitische koning Djer, dat toen, blijkbaar tengevolge van een 'archeologische' opgraving, teruggevonden werd. Ieder jaar werden plechtig de Osirismysteriën gevierd, onder leiding van een gezant van de koning. Wie in A. een (schijn)graf of een stèle had, werd aan de mysteriën deelachtig. De voornaamste archeologische overblijfselen zijn de prachtige dodentempel van Seti I (zie ANEP nr. 422; 545; 549; 567) en de minder goed bewaarde van Ramses II (zie ANEP nr. 33; 340), alsook het z.g. Osireion, in feite een cenotaaf van Seti I.


Lit. Porter/Moss 5,39-105; 6, 1-41. - A. Mariette, Abydos (2 dln; Paris 1869-1880). E. Amélineau, Mission Amélineau. Les nouvelles fouilles d'Abydos (3 dln; Paris 1899-1904). W. M. Fl. Petrie, Abydos (3 dln; London 1902-1904). Id., The Royal Tombs of the First Dynasty (2 dln; London 1900v). E. Naville/T. E. Peet, The Cemeteries of Abydos (3 dln; London 1913v). H. Frankfort, The Cenotaph of Seti I at Abydos (London 1933). A. H. Gardiner, The Temple of King Sethos I at Abydos (2 dln; London 1933-1935). H. E. Winlock, The Tempel of Ramesses I at Abydos (New York 1937). [Vergote]


Kaart