Cheprer

Cheprer, 'hij die (vanzelf) ontstaat' is de naam van de kever (scarabee), waarvan de Egyptenaren geloofden dat hij door autogenese (uit de aarde) ontstaat, gelijk de slang en de kikvors. In oud-koptische transcriptie luidt de naam Chphuri, Chphouris. Hij gold zeer vroeg als een gedaante van de oergod Atum en werd langs deze om met de zonnegod Re, in het bijzonder met de nieuwgeboren morgenzon verbonden.


Lit. RÄR 134. [Vergote]


Lijst van Goden