Alalach

kaartAlalach, naam van een klein koninkrijk in het noorden van Syrië, dat gebloeid heeft tussen de 18e en de 15e eeuw. Hier (in het huidige Tell Atcana) werden de A.-tabletten gevonden, die inzicht geven in de taal en cultuur van een volk in Noord-Syrië, niet ver van de zeekust. Tot de meest bekend geworden vondsten uit de puinheuvel van deze stad behoort het beeld van koning Idrimi van A. met een uitvoerige inscriptie uit ca. 1400 (afb. in ANEP nr. 452; Brits Museum Londen).


Lit. L. Wooley, Alalakh. An Account of the Excavations at Tell Atchana in the Hatay 1937-1949 (Oxford 1955). Id., A forgotten Kingdom (London 1953). D.. J. Wiseman, The Alalakh Tablets (ib. 1953). Id., tekstpublicaties in Journ. Cun. Studies 8 (1954) 1-30; 13 (1959) 19-33; 50-62; 124-129. M. A. Beek, Aan Babylons Stromen³ (Amsterdam/ Antwerpen 1955) 209-214. [Beek]


Kaart