Atlas

Atlas (Ἄτλας) griekse, latijnse en moderne naam voor de geweldige bergketen die zich in Noord-Afrika vanaf kaap Nun tegenover de Kanarische eilanden tot aan de oostkust van Tunesië uitstrekt; de naam A., die misschien een volksetymologische verbastering is van een inheems woord adrar dat 'gebergte' betekent, werd echter in de Oudheid zelden voor de hele keten gebruikt, maar had meestal alleen betrekking op het westelijke deel. De totale lengte bedraagt ca. 2000 km, de hoogste top meet 4165 m.

De A. vormde de zuidgrens van de romeinse gebieden in het westen van Noord-Afrika, die de vruchtbare noordelijke uitlopers van het gebergte omvatten (Africa). De beschrijvingen die we uit de Oudheid bezitten zijn over het algemeen zeer gebrekkig. Pas in de 1e eeuw nC slaagde een Romein, Suetonius Paulinus, erin het gebergte over te steken en werd het wat beter bekend. [Nuchelmans]


Kaart