Vorige Terug naar Acragas Volgende

Het heiligdom van de chthonische godhedenIn het gebied van de tempel van de Dioscuren bevindt zich een 'temenos', een cultusplaats. Hier vereerden de Grieken al voor de bouw van de grote tempels hun goden. In het noordelijke deel van deze temenos zijn de resten te vinden van het heiligdom van de Chthonische goden, in het bijzonder van Demeter, Persephone, Hecate en Hades. Er zijn 2 altaren aangetroffen, een rond (rechts op de foto) en een vierkant. Rond de altaren stonden tempels met een pronaos, naos en adyton, twee in oost-west richting, een in noord-zuid.
Vorige Terug naar Acragas Volgende