Brigetio

kaartBrigetio (Bregetio, Βριγαίτιον), legioenskamp en nederzetting in de Romeinse tijd (1e-4e eeuw n.Chr.) ten oosten van Szöny-Komarom aan de rechter oever van de Donau (Pannonia). In de naam zit de keltische wortel brig (berg) of briga (Burcht). Sinds het einde van 1e eeuw lag hier een legioen (het langst Legio I adiutrix). B. kan een handelscentrum geweest ziin getuige een altaarsteen 'genio commercio'. In B. zijn onder de leiding van Idvan Jardanyi-Paulovics, daarrna onder die van Aladar Radnoti, en tenslotte die van Laszlo Barkoczi grote opgravingen verricht. Men trof aan: huis van de legioenscommandant (in het kamp), torens, delen van de ommuring, waterleidingen (17,5 km lang), necropolen, Dolichenum enz. Op de Peutinger kaart (midden op foto rechts) staat Brigantio i.p.v. Brigetio.


Kaart