Elvira

kaartElvira (Illiberis), gelegen in de romeinse provincie Baetica in Z.-Spanje (nabij het tegenwoordige Granada), is de plaats waar tussen 300 en 303 (Duchesne) of tussen 306 en 312 (Koch) een provinciale synode werd gehouden, waaraan werd deelgenomen door 19 bisschoppen (o.a. Hosius van Cordoba) en 24 presbyters. De 81 strenge canones van deze synode hebben betrekking op de kerkelijke tucht: boete, huwelijk, celibaat van geestelijken, afvalligheid en maatregelen tegen heidense praktijken. Enkele bepalingen: afgodendienst, toverij e.d. worden met levenslange excommunicatie bestraft; huwelijken met joden en heretici worden verboden; het is niet geoorloofd beelden in de kerken te plaatsen; het handeldrijven door geestelijken wordt beperkt.


Lit. H. Leclercq (DAL 4, 2687-2694). G. Bareille (DTC 4, 2378-2397). Mansi, Conciliorum amplissima collectio² (Florence 1759) 5-407. Hefele/Leclercq, Histoire des conciles 1 (Paris 1907) 212-264. - E. Göller, Analekten zur Bussgeschichte des 4. Jahrhunderts 1. Die Synode von Elvira und das öffentliche Busswesen nach der Lehre Pacians (RQ 36, 1928,236-261). [Bartelink]


Kaart