Baetica

kaartBaetica (Βαιτική), romeinse provincie in het zuiden van Spanje, door keizer Augustus (ca. 27 vC?) gevormd uit een deel van de vroegere provincie Hispania ulterior. Baetica werd in het noorden begrensd door het dal van de Anas (thans Guadiana) en omvatte het stroomgebied van de Baetis (thans Guadalquivir) en de kuststreek tussen de monding van de Anas en kaap de Gata. De inheemse bevolking, die in de loop van de eeuwen reeds sterke punische en griekse invloed had ondergaan, was ten tijde van Augustus reeds grotendeels geromaniseerd. In de eerste eeuwen nC gold Baetica als het rijkste deel van Spanje; het exporteerde koper, lood en zilver, wijn, olie, graan, honing en schapen. De hoofdstad van de senatoriale provincie Baetica was Corduba; de aldaar residerende romeinse gouverneurs waren oud-praetoren met de titel van proconsul. De belangrijkste andere steden waren Gades (het oude Tartessus), Hispalis, Malaca, Astigi en Urci. Bij Munda ten zuiden van Corduba bracht Julius Caesar in 45 vC Gnaeus en Sextus Pompeius een beslissende nederlaag toe. Aan de welvaart van Baetica kwam een einde door de plundertochten van de Vandalen sinds ca. 410 nC. Het christendom verbreidde zich in deze streken reeds in de 2e en 3e eeuw.


Lit. G. C. Susini (EAA 1, 958v). - E. Albertini, Les divisions administratives de l'Espagne romaine (Paris 1923). C. W. H. Sutherland, The Romains in Spain (London 1939). R. Thouvenot, Essai sur la province romaine de Bétique (Paris 1940). A. Tovar, Iberische Landeskunde. Die Völker und die Städte des antiken Hispanien 1. Baetica (Baden-Baden 1974). [Nuchelmans]


Kaart