Vorige Plattegrond Priene

Straat naar Gymnasium


straat naar Gymnasium

Dit is de buitenmuur van het lage Gymnasium. Hiernaast bevond een stadium van 191 m lang. Dit complex werd gebouwd in de 2e helft van de 2e eeuw vC. Aan de west- en de noordzijde van een peristylium met zuilen in Dorische stijl bevonden zich grote vertrekken. Een vertrek aan de noordzijde werd het Ephebeion genoemd, waar de 'graffiti' van de jeugd (efebe) van Priene te zien zijn. ('Dit is plaats van Epikouros, zoon van Pausanias.') Langs de muren van dit vertrek waren banken van marmer. Aan de westzijde ligt een goed bewaarde badkamer, waar voortdurend water in 2 badkuipen aan de noordzijde stroomde en vandaar naar verschillende afvoerpijpen aan de zuidkant.
Vorige Plattegrond Priene