De slag bij Salamis 480 v.C.

slag

Grieken (paars)Perzen (groen)
Vlootsterkte
Athene 150Phenicië 100-120
Aegina 30Egypte 75-90
Megara 20Ionische Grieken 100
Corinthe 40Cyprus 50
Peloponnesos 50Lycië 20
Anderen 20Karië 25
Cilicië 30
Anderen 50
310450-485


1. Het Griekse vlootbevel smokkelt Xerxes het valse bericht toe, dat de Griekse vloot van plan is naar de Isthmus van Corinthe te vluchten om zich daar met het leger te verenigen. Xerxes gaat hierop in en stuurt zijn Egyptisch eskader (A) om het kanaal van Megara af te sluiten en posteert zijn vloot aan beide kanten van Psyttaleia om de verwachte vluchtpoging van de Grieken te kunnen opvangen. De vloot wacht de hele nacht tevergeefs.

Om de list te vervolledigen kiest de Griekse vloot (B) bij zonsopgang zee en koerst naar het noorden. Het Corintische eskader voert daarbij zeil (hetgeen men gewoonlijk slechts bij de vlucht opzette, niet bij het gevecht) met het doel de straat van Megara te verdedigen en aldus de Griekse achterhoede te vrijwaren van een Egyptische aanval. (C) Xerxes geeft zijn vloot bevel om de straat binnen te varen.

2e fase
2. De Aegineeërs en de Megariërs (A) komen uit hun schuilhoek in de Ambelaki-baai te voorschijn en vallen de loniërs aan. Ondertussen retireert de rest van de vloot, waarbij ze de opeengepakte en door het nauwe kanaal steeds verder in wanorde komende Perzen verder lokken in de nauwe straat, totdat deze zijn aangeland tussen de Farmakoussai-eilanden. (B) Daar vallen de Grieken aan.

Een van hun eerste slachtoffers is de Phenicische admiraal. Intussen breekt de morgen aan en wordt de chaos nog verergerd door een vrij krachtige zuidelijke bries. De aan de achtersteven topzware Phenicische galeien (zij voerden een hefvechtbrug met zich mee en meer zeesoldaten dan de Griekse schepen) beginnen hun onderling verband te verliezen. De Phenicische slagorde breekt, de schepen vluchten en de Atheners, die de vijandelijke schepen door de nauwe straat hebben achtervolgd, nemen daarna de Ionische schepen van achteren in een klassieke tanggreep. De Perzische vloot wordt tot voorbij Psyttaleia teruggedreven en het garnizoen op het eiland wordt vernietigd door zeesoldaten van de Griekse vloot. Intussen heeft het Corinthische eskader de Egyptenaren opgehouden. De Perzen verloren hierbij 200 triremen, de Grieken 40.


Terug