Thuburbo

Thuburbo, naam van twee romeinse steden in Noord-Afrika.

(1) Thuburbo Maius, gelegen in een vruchtbaar dal ca. 65 km ten zuidzuidwesten van Carthago, nabij het huidige El Fahs. In 146 vC werd de inheemse nederzetting door de Romeinen veroverd; sinds 45 vC werd T.M. tot het gebied van de Colonia Iulia Carthago gerekend.

Door samenvoeging met een uit het begin van de 2e eeuw nC daterend municipium ontstond op het eind van de 2e eeuw de Colonia (Iulia) Aurelia Commoda T. Onder de ruïnes van de antieke stad verdienen vermelding het forum, thermen, een amfitheater en enkele tempels.


Lit. P. Romanelli (EAA 7, 840v). - A. Merlin, Le Forum de T.M. (Tunis/Paris 1922). A. Lézine, Architecture romaine d'Afrique. Recherches et mises au point (Paris s.d. (1963)) 91-142.


(2) Thuburbo Minus, gelegen ca. 45 km ten noorden van T. Maius, werd ca. 30 vC door Octavianus-Augustus ingericht als Colonia Octavianorum voor de veteranen van het achtste legioen. Over de verdere geschiedenis is weinig bekend. De naam is bewaard gebleven in die van het stadje Tebourba. Op de Peutinger kaart (foto rechts: midden boven) wordt T. Thuburbiminus genoemd.


Kaart